สำหรับผู้บังคับบัญชา

กรุณากรอกชื่อ นามสกุล ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ผ่านการอบรมโดยไม่ต้องระบุคำนำหน้านาม และรหัสผ่าน 5 หลัก

© 2017 |   All Rights Reserved |   MOJ |   เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ Firefox ในการบันทึกข้อมูล