การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

รุ่น 18-19
ตอบแบบประเมิน
การพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ผู้บังคับบัญชา

รุ่น 18-19
ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

รุ่น 27
ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับต้น (บธต.)

ผู้บังคับบัญชา

รุ่น 27
ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)

ผู้ผ่านการฝึกอบรม

รุ่น 18
ตอบแบบประเมิน
ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับกลาง (บธก.)

ผู้บังคับบัญชา

รุ่น 18
ตอบแบบประเมิน
© 2017 | All Rights Reserved | MOJ | เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ Firefox ในการบันทึกข้อมูล