ระบบประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม

"โครงการฝึกอบรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ"

กระทรวงยุติธรรม

กรุณาเลือกสถานะผู้ตอบแบบประเมิน

© 2017 | All Rights Reserved | MOJ | เพื่อการใช้งานอย่างสมบูรณ์ ขอแนะนำให้ใช้เว็บบราวเซอร์ Chrome หรือ Firefox ในการบันทึกข้อมูล